GruppeTRE

Kom og rist med oss!

Me held TRE gruppetrening for alle dei som har gjennomført TRE kurs tidlegare. Her kan du delta på ei økt med TRE under rettleiing av Siv. Det er kvar første tirsdag i månaden, kl 16:00 - 17:00. Pris 150,- pr gong.

Du må melda deg på på førehand så me kan laga alt klart til du kjem. Avbod må seinast meldast dagen før så me kan gi plassen til dei som eventuelt ventar. Me held til i Stallgt 10, på Treningsloftet i 3. etg. 

Datoar for 2023 er (me tek atterhald om endringar):

 • 03.januar
 • 07.februar
 • 07.mars
 • 11.april
 • 02.mai 
 • 06.juni 
 • 04.juli
 • 08.august
 • 05.september
 • 03.oktober
 • 07.november
 • 05.desember

Ta med drikkeflaske og klær du kan rista i. 

Hjarteleg velkomen!