• Heim
  • Våre tenester
  • Laser

Laser

sportscorrect

Laserbehandling har vore under ei rivande utvikling dei siste åra og over 5000 forskningartiklar verda over har dokumenter effekten av laserbehanding på ei rekke tilstandar. Det er ikkje lenger tvil om at det er posetive verknader av denne behandlingen.

Eit moderne laserapparat utføer skånsam, smertefri og effektiv behandling utan å skape oppvarming av vevet. Me bruker laser på på akutte og kroniske skadar, akutte og kronsike betennelsar, akutte og kroniske muskelspenningar, ulike smertesyndrom og sårtilheling. Laseren virkar på kroppen ved å redusere smerte, auke blodomløp, redusere betennelse, redusere muskelspenning og ikkje minst ved å auke farten på tilheling i vevet.

Laser fungerer rett og slett ved å initiere den naturlege tilhelingsprosessen. Dette skjer ved hjelp av at laserlyset stimulerer visse kjemiske reaksjonar i cellene (ein såkalla fotokjemisk reaksjon) utan å skape oppvarming (ein såkalla fototermal reaksjon) i vevet.

snomaking

Laserapparatet me han valgt er unikt på fleire måtar. Det kombinerer tre ulike bølgelengder av superpulserande og pulserande lys: laser (GaAs 905 nm), infraraud (860 nm) og LED (660 nm) som git ulik dybde og fungere på ein synergerisk måte. Desse bølgelengdene er kombinert med eit statisk magnetisk felt som aukar virkningen av dei lysaktiverte molekylane i cellene. Den har og sweep program som gjer at behandlingeg får betre dybde og at vevet ikkje tilpassar seg lysfrekvensane (som ville redusere verknaden). På toppen av alt dette har laseren vår og ein søksmekanisme som gjer at den kan hjelpe med å finne områder som treng behandling – dette søkssytemet er basert på TENS – altså eletriske impulsar som blir ført gjennom vevet.

Me har vore svært nøgde med resultata laseren har gitt.

Laserbehandlinga vert utført av ein av kiropraktorane, oftast Siv.